POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła Tańca STUDIO FLAMENCO (dalej STUDIO FLAMENCO) organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.flamenco.org.pl.
 2. Zapis na kurs tańca organizowany przez STUDIO FLAMENCO jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat, w zależności od ilości wybranych grup, reguluje cennik zamieszczony na stronie internetowej www.flamenco.org.pl
 2. Opłatę za udział w zajęciach należy uiścić przelewem na konto do 10-tego dnia każdego miesiąca; numer konta:
  STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa
  28–1240–2135–1111–0000–3870–7562
 3. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie nauczyciel ma prawo nie dopuścić ucznia do udziału w zajęciach
 4. Za udział w zajęciach z akompaniamentem obowiązuje dodatkowa opłata
 5. W przypadku zajęć odwołanych przez STUDIO FLAMENCO z przyczyn organizacyjnych, koszt odwołanej lekcji zostanie odliczony od należności za następny miesiąc.
 6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres studio@flamenco.org.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura, w tym samym miesiacu w którym zralizowana została płatność.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. STUDIO FLAMENCO zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
 2. STUDIO FLAMENCO zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy przed końcem semestru jeśli liczba osób biorących regularnie udział w zajęciach będzie zbyt mała.
 3. STUDIO FLAMENCO zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianego odwołania zajęć w przypadku losowej nieobecności nauczyciela.
 4. O planowanych zmianach w rozkładzie zajęć uczniowie będą informowania telefonicznie lub przez SMS lub mailowo.
 5. Na zajęcia prosimy przychodzić punktualnie.
 6. Po zajęciach w szatni można pozostawić strój do tańca, jednak STUDIO FLAMENCO nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 7. STUDIO FLAMENCO nie odpowiada za pozostawioną po zajęciach biżuterię ani inne rzeczy osobiste.
 8. STUDIO FLAMENCO nie odpowiada za kontuzje powstałe na skutek nieumiejętnego ćwiczenia.

UŻYTKOWANIE SALI

 1. W zajęciach można brać udział tylko w zmienionym obuwiu. Ćwiczenie w butach na cienkim obcasie lub rysujących lub brudzących podłogę jest zabronione.
 2. W trakcie zajęć za uszkodzenia sprzętu audiowizualnego i ogólny stan sali odpowiada nauczyciel.
 3. Osoby korzystające z sali poza zajęciami ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia powstałe w tym czasie.
 4. Korzystanie z materiałów audiowizualnych stanowiących własność nauczycielek jest zabronione.
 5. Korzystanie z sali jest dozwolone wyłącznie dla uczniów STUDIO FLAMENCO i wyłącznie w celu ćwiczenia materiału z zajęć.

 

Sugestie odnośnie stroju:

Panie:

 • Buty – pantofle na obcasie 3-5 cm, z krytymi palcami i paseczkiem wokół kostki (wygodne !)
 • Góra – obcisła bluzeczka bawełniana lub body
 • Dół – długa i szeroka spódnica

Panowie:

 • Buty – pantofle na twardej podeszwie
 • Góra – podkoszulka
 • Dół – wygodne spodnie (ale nie dresowe)