We wrześniu zniżka (3 tygodnie zajęć w kazdej grupie):

  • 1 grupa - 120 zł
  • 2 grupy - 200 zł
  • 3 grupy - 270 zł
  • 4 grupy - 330 zł
  • OPEN -  400 zł 
  • grupa dziecięca - 100 zł

System płatności związany jest z udziałem w zajęciach dla konkretnych grup

Dorośli stacjonarnie on-line
pojedyncza 45 zł 30 zł
1 grupa 150 zł 110 zł
2 grupy  260 zł 200 zł
3 grupy  350 zł 270 zł
4 grupy  420 zł 320 zł
OPEN 500 zł   ---
Cajon  stacjonarnie  
seria 4 kolejnych zajęć 160 zł   ---
pojedyncza 50 zł   ---
Dzieci   stacjonarnie  
pojedyncza 40 zł   ---
miesiąc 120 zł   ---
trymestr  300 zł   ---

 

 

Kursy warsztatowe sobotnie:

  • kurs z Mateo Gallito - 3 spotkania po 2 godz - 300 zł 
  • kurs z Dagmarą Bagińską - 3 spotkania po 2 godz - 210 zł

 

 

Płatności należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca

Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem na konto:

STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa

28 1240 2135 1111 0000 3870 7562

tytułem: "Zajęcia w grupie/grupach:...... w mc. ...."

 

Pytania "problemowe":

1. Czy mogę zapłacić na miejscu w gotówce ?

Nie ma możliwości wpłat gotówkowych - płatności akceptujemy wyłącznie przelewem na podane powyżej konto. W razie spóżnionej płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewy na adres studio@flamenco.org.pl. Prosimy o nie przynoszenie wydrukowanych potwierdzeń na zajęcia - nauczycielki nie zajmują się rejestracją płatności.

2. Czy mogę uzyskać fakturę ?

Oczywiście - jednakże prosimy o zgłoszenie takiej prośby mailowo PRZED realizacją płatności oraz przesłanie danych do rachunku na adres mailowy studio@flamenco.org.pl. Prosimy również o zaznaczenia czy prośba dotyczy wszytkich płatności czy jest jednorazowa.

3. Byłam(em) nieobecna(y) na zajęciach - czy mogę odrobić w innej grupie ?

Płatność dotyczy konkretnych grup, ale jednorazowo można odrobić opuszczone zajęcia na kursach techniki, sevillanas lub PILATES (sparwdź rozkład zajęć na rytmosfera.pl)

4. Deklarowałam(em) udział w jednej grupie ale teraz chcę się przenieść do innej - czy wpłata zostanie przeniesiona?

Można się przenosić ale po zakończeniu miesiąca. Wyjątkiem jest październik kiedy grupy się dopiero zbierają. W tym przypadku możliwa jest zmiana w trakcie października ale prosimy o mailowe zgłoszenie, żeby przeksięgować wpłatę do innej grupy.

5. Wpłaciłam(em) pełną opłatę ale okazało się że będę mieć dużo nieobecności, czy mogę zamienić na wariant płatności za lekcje pojedyncze ?

Tak - należy zgłosić taki przypadek mailowo, nadpłatę przeksięgujemy na następny miesiąc.

6. Co z płatnościami za lekcje które zostały odwołane z powodu nieobecności nauczycielki?

Liczba takich lekcji będzie monitorowana i po okresie 3 miesięcy (koniec grudnia, koniec marca, koniec czerwca) nadpłaty będą zwracane lub przeksięgowywane na poczet zajęć w kolejnych miesiącach.