System płatności związany jest z udziałem w zajęciach dla konkretnych grup.

Opłata jest miesięczna

Grupa dziecięca - 100 zł (lub 30 zł za pojedyncze zajęcia lub 270 zł za 3 miesiące)

Dorośli:

 • 1 grupa - 130 zł
 • 2 grupy - 200 zł
 • 3 grupy - 270 zł
 • 4 grupy - 330 zł
 • więcej grup (karnet OPEN) - 350 zł
 • lekcja pojedyncza - 40 zł
 • dzieci do lat 14 w grupie "dorosłej" – zniżka 50%
 • kastaniety  (45 min) - 50 zł (lub 15 zł za pojedyncze lekcje)

Kursy warsztatowe sobotnie:

 • kurs z Mateo Gallito - 90 zł / 2 godziny
 • kurs z Dagmarą Bagińską - 60 zł / 2 godziny ;  100 zł / 4 godziny

 

Za wrzesień i październik łączna opłata (w zależości od ilości lekcji) wynosi:

 • 150 zł za 5 lekcji (jedna grupa)
 • 180 zł za 6 lekcji (jedna grupa)
 • 230 zł (dwie grupy)
 • 300 zł (trzy grupy)
 • 350 zł (cztery grupy)
 • 370 zł (OPEN)

Płatności należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca (wyjątek stanowi opłata za lekcje pojedyncze).

Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem na konto:

STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa

28 1240 2135 1111 0000 3870 7562

tytułem: "Zajęcia w grupie/grupach:...... w mc. ..../2017"

 

Pytania "problemowe":

1. Czy mogę zapłacić na miejscu w gotówce ?

Nie ma możliwości wpłat gotówkowych - płatności akceptujemy wyłącznie przelewem na podane powyżej konto. W razie spóżnionej płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewy na adres studio@flamenco.org.pl. Prosimy o nie przynoszenie wydrukowanych potwierdzeń na zajęcia - nauczycielki nie zajmują się rejestracją płatności.

2. Czy mogę uzyskać fakturę ?

Oczywiście - jednakże prosimy o zgłoszenie takiej prośby mailowo PRZED realizacją płatności oraz przesłanie danych do rachunku na adres mailowy studio@flamenco.org.pl. Prosimy również o zaznaczenia czy prośba dotyczy wszytkich płatności czy jest jednorazowa.

3. Byłam(em) nieobecna(y) na zajęciach - czy mogę odrobić w innej grupie ?

Płatność dotyczy konkretnych grup, ale jednorazowo można odrobić opuszczone zajęcia na kursach techniki, sevillanas lub PILATES (sparwdź rozkład zajęć na rytmosfera.pl)

4. Deklarowałam(em) udział w jednej grupie ale teraz chcę się przenieść do innej - czy wpłata zostanie przeniesiona?

Można się przenosić ale po zakończeniu miesiąca. Wyjątkiem jest październik kiedy grupy się dopiero zbierają. W tym przypadku możliwa jest zmiana w trakcie października ale prosimy o mailowe zgłoszenie, żeby przeksięgować wpłatę do innej grupy.

5. Wpłaciłam(em) pełną opłatę ale okazało się że będę mieć dużo nieobecności, czy mogę zamienić na wariant płatności za lekcje pojedyncze ?

Tak - należy zgłosić taki przypadek mailowo, nadpłatę przeksięgujemy na następny miesiąc.

6. Co z płatnościami za lekcje które zostały odwołane z powodu nieobecności nauczycielki?

Liczba takich lekcji będzie monitorowana i po okresie 3 miesięcy (koniec grudnia, koniec marca, koniec czerwca) nadpłaty będą zwracane lub przeksięgowywane na poczet zajęć w kolejnych miesiącach.