System płatności związany jest z udziałem w zajęciach dla konkretnych grup.

 Płatności należy dokonać do 10 dnia danego miesiąca - do wpłat nieterminowych należy doliczyć kwotę 20zł za opóźnienie.

Dorośli stacjonarnie on-line gitara i śpiew - dopłata w każdym miesiącu
(stacjonarnie/online)
1 grupa 160 zł 120 zł 30 zł   / 20 zł       
2 grupy  270 zł 210 zł 55 zł   / 35 zł       
3 grupy  350 zł 270 zł 80 zł   / 50 zł        
4 grupy  420 zł 320 zł 100 zł / 60 zł
OPEN 500 zł   --- 120 zł
Cajon  stacjonarnie    
seria 4 kolejnych zajęć 160 zł   ---  
pojedyncza 50 zł   ---  
Dzieci   stacjonarnie    
pojedyncza 40 zł   ---  
miesiąc 120 zł   ---  
trymestr  300 zł   ---  

 Kursy warsztatowe sobotnie z Dagmarą Bagińską - 3 spotkania po 2 godz - 210 zł

 

Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem na konto:

STUDIO FLAMENCO, PEKAO S.A. XVI O/W-wa

28 1240 2135 1111 0000 3870 7562

tytułem: "Zajęcia w grupie/grupach:...... w mc. ...."

 

Pytania "problemowe":

1. Czy mogę zapłacić na miejscu w gotówce ?

Nie ma możliwości wpłat gotówkowych - płatności akceptujemy wyłącznie przelewem na podane powyżej konto. W razie spóżnionej płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewy na adres studio@flamenco.org.pl. Prosimy o nie przynoszenie wydrukowanych potwierdzeń na zajęcia - nauczycielki nie zajmują się rejestracją płatności.

2. Czy mogę uzyskać fakturę ?

Oczywiście - jednakże prosimy o zgłoszenie takiej prośby mailowo PRZED realizacją płatności oraz przesłanie danych do rachunku na adres mailowy studio@flamenco.org.pl. Prosimy również o zaznaczenia czy prośba dotyczy wszytkich płatności czy jest jednorazowa.

3. Byłam(em) nieobecna(y) na zajęciach - czy mogę odrobić w innej grupie?

Płatność dotyczy konkretnych grup, ale jednorazowo można odrobić opuszczone zajęcia na kursach techniki, sevillanas lub PILATES (sparwdź rozkład zajęć na rytmosfera.pl). Zawsze możliwy jest udział on-line lub uzyskanie dostępu do nagrania lekcji swojej grupy - wymaga to jednak wczesniejszej informacji z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, bo nie każde zajęcia są stale transmitowane. 

4. Deklarowałam(em) udział w jednej grupie ale teraz chcę się przenieść do innej - czy wpłata zostanie przeniesiona?

Można się przenosić ale po zakończeniu miesiąca. Wyjątkiem jest październik kiedy grupy się dopiero zbierają. W tym przypadku możliwa jest zmiana w trakcie października ale prosimy o mailowe zgłoszenie, żeby przeksięgować wpłatę do innej grupy.

5. Wpłaciłam(em) pełną opłatę ale okazało się że będę mieć dużo nieobecności, czy mogę przenieść wpłatę na kolejny miesiąc?

Zapis na zajęcia oznacza deklarację udziału w kursie. Zawsze możliwy jest udział on-line lub uzyskanie dostępu do nagrania lekcji - wymaga to jednak wczesniejszej informacji z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, bo nie każde zajęcia są stale transmitowane.

6. Co z płatnościami za lekcje które zostały odwołane z powodu nieobecności nauczycielki?

Liczba takich lekcji będzie monitorowana i po okresie 3 miesięcy (koniec grudnia, koniec marca, koniec czerwca) nadpłaty będą zwracane lub przeksięgowywane na poczet zajęć w kolejnych miesiącach. Aletrantywnie po uzgodnieniu z grupą lekcja może byćodrobiona w innym terminie.